k11Als mensen uit balans raken en psychische klachten ontwikkelen lijkt het vaak alsof de problemen alleen maar erger worden. Angsten, depressieve gevoelens en prikkelbaarheid nemen toe. Het kan ook voelen alsof uw lontje steeds korter wordt, u het overzicht verliest of het gevoel heeft dat u het leven zwaar voor u is.

ReAttach interventie is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Het resultaat is dat u minder problemen ervaart in het dagelijks functioneren. De kortdurende interventie helpt u, uw partner, of kind uit de negatieve spiraal te komen. Er ontstaat perspectief en ruimte voor groei.

ReAttach is een jonge interventie met veelbelovende resultaten.
Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denk opdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.
ReAttach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

Bron & meer informatie: http://reattach.nl/